Misyon ve Vizyon

Misyon

Basın Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak misyonumuz; Üniversitenin vizyonunu, değerlerini; bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda yaptığı tüm faaliyetleri en iyi yansıtacak çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla yapılan çalışmaların çeşitli kitle iletişim araçları ile hedef kitleye ulaşmasını sağlamak suretiyle geri bildirimlerin değerlendirmesini yapmaktır.

Vizyon

Basın Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz; Üniversitenin ulusal ve uluslararası olmak üzere; bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini maksimum seviyeye çıkarmak için gerekli iletişim faaliyetlerini planlamayı ve uygulamayı hedefler.