Şube Müdürü

  • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Sorumluluğundaki hizmetlerin yürütülmesi için gerekli plan ve yönergeleri hazırlamak.
  • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personelinin disiplin ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, aralarında görev dağılımını yapmak ve denetlemek.
  • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne iletilen konuların zamanında incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne ilişkin hizmetlerin geliştirilmesinde ve uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için amirine yardımcı olmak.
  • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne personelinin eğitimini ve yetiştirilmesi sağlamak.