Fotoğraf ve Video Servisi

  • Üniversitede yapılan tüm bilimsel, kültürel, sportif etkinliklerin belgelenmesi ve arşivlenmesi amacıyla görsel kayıtların ve fotoğraf çekimlerinin yapılması.
  • Dergi, broşür, kitapçık vb. materyaller için görsel malzeme temin edilmesi.
  • Üniversite web sayfasına görsel malzeme servis edilmesi.
  • Üniversite yetkili organlarının izni alınarak diğer kurumlara ve basına video kayıt ve fotoğraf servisi yapılması.
  • Talep edilen video ve fotoğraf çekimleri ile ses kayıtlarının elektronik saklama ve erişim formatlarına dönüştürülerek kayıt edilmesi ve arşivlenmesi.
  • Görsel kayıtların kronolojik esaslara göre ve onaylı erişime olanaklı şekilde arşivlenmesi, saklanması ve korumasının sağlanması.