Görev ve Sorumluluklar

Görevlerimiz

 • Üniversitemizin içte ve dışta tanıtımını yapmak için, projelere katılmak ve proje geliştirmek.
 • Yazılı tanıtım malzemesi hazırlamak.
 • Üniversitenin Faaliyet raporunu hazırlamak ve dağıtmak.
 • Üniversite’nin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek.
 • Haber dergisinde çıkan haberleri toplamak, düzenlemek ve basım aşamasından sonra kişi yada kuruluşlara dağıtmak.
 • İlimiz içinde Üniversitemizin doğru algılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Açılış ve kapanış törenleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak.
 • Rektörlük, akademik ve idari birimler tarafından gelen talepleri karşılamak.
 • Çeşitli organizasyonları gerçekleştirmek .
 • Uygun görülen fuarlara katılmak ve fuarlar için tanıtım malzemelerini hazırlamak.
 • Rektörün gerçekleştireceği basın toplantılarını hazırlamak ve konu ya da konular için rektöre bilgi toparlamak.
 • Etkinliklerle ilgili yazılı, görsel ve işitsel belge, bilgi ve dokumaların arşivini oluşturmak.
 • Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan yanlış ve eksik haber, yorum ve yazıları tekzip edip, doğru bilgilendirmeyi sağlamak.
 • Diğer Üniversitelerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan haberleri toplamak ve arşivlemek.
 • Basın bülteni, basın açıklaması ve kamuoyu duyurularının hazırlanması, bunlara ait fotoğraflar ile birlikte medyaya dağıtılmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz tanıtım filmini hazırlamak ve doğru hedef kitlesine dağıtımını sağlamak.
 • Lise ve dershane öğrencilerine Üniversitemizin gezdirilmesi organizasyonunu ayarlamak ve gerekli tanıtımın yapılmasını sağlamak.
 • Çeşitli organizasyonlarda tanıtım standlarının kurulması işlemini gerçekleştirmek.
 • Web sayfamız üzerinden yada dilekçe ile başvuruda bulunan kişi ya da kuruluşların bilgi edinme taleplerine cevap vermek.
 • Açılış ve kapanış törenine ait konuşma kitapçıklarında yer alacak bilgileri toplamak.
 • Üniversitemiz Web sayfasına duyuru ve ilan anlamında haber girmek gibi bir çok iş yer almaktadır.