Grafik Tasarım Servisi

  • Üniversitemizi tanıtım ve kullanım amaçlı her türlü basılı materyallerin ve eserlerin grafik tasarımının yapılması.
  • Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlük onayıyla birimler tarafından talep edilen afiş, davetiye ve benzeri ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi.
  • Üniversitede düzenlenen her türlü tören, toplantı, Kutlama ve anma etkinliklerinde ihtiyaç duyulan görsel, belge ve plaketlerin tasarımının yapılması ve gerekli onaylar alındıktan sonra basımının yapılması/temin edilmesi.
  • Hazırlanan görsellerin Üniversite Web sayfasındaki Duyurular menüsünde yer almasının sağlanması.
  • RTEÜ Haber Dergisinin mizanpajının yapılması.
  • RTEÜ Gazetesinin mizanpajının yapılması.
  • Üretilen eserlerin basımının sağlanması için ilgili hizmeti satın alan birim ile hizmeti sağlayacak yüklenicilerin iletişimin sağlanması.