Halkla İlişkiler Servisi

 • Üniversitenin her türlü halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi.
 • Tanıtım amaçlı etkinliklerin izlenmesi ve bunlara iştirak edilmesi.
 • Üniversitemiz faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili olarak bilgi toplanması ve güncel tutulması.
 • Üniversitemize gelen ziyaretçi ve öğrenci gruplarına rehberlik hizmeti verilmesi.
 • Rektörlük ve akademik birimler tarafından düzenlenecek resmi törenler ile konferans, panel,
 • seminer, toplantı, sergi, kokteyl vb. etkinlikler için danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Rektörlük etkinliklerinde program akışının yapılması,
 • Protokol listelerinin ve adres/telefon arşivinin güncel tutulması.
 • Düzenlenecek etkinliklere ilişkin üretilen basılı malzemelerin etiketleme ve dağıtım hizmetlerinin koordinasyonun sağlanması,
 • Üniversite dışına bilgi/tanıtım malzemesi gönderilmesi.
 • Üniversite ile ilgili kurum dışından gelen, her türlü üniversite tanıtımına ilişkin bilgi ve belge talebinin karşılanması.
 • Üniversite üst yönetiminin talebi doğrultusunda, kurumsal bilgiler ve istatistiki verilerin derlenmesi.