İdari İşler ve Yazı İşleri Servisi

  • Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün her türlü yazışmanın yürütülmesi, Şube Müdürlüğünün diğer birimlerle olan yazılı iletişiminin sağlanması.
  • Resmi yazışmaların tasnifi ve arşivlenmesi.
  • Kuruma ait e-posta adreslerinin takip edilmesi ve raporlanması.
  • Şube Müdürü tarafından belirlenen görev dağılımlarının ve görevlendirme bilgilerinin görevli personele bildirilmesi.