Santral

  • Kurumun iç ve dış haberleşme hizmetlerini gerçekleştirmek,
  • Hariçten gelen müracaatlara yanıt vermek,
  • Kurum dışından gelen telefonları ilgili kişi ya da birimlere aktarmak,
  • Riskli ve hassas görevlerde sorumluluk sahibi olarak hareket etmek,
  • Gereksiz konuşmalardan kaçınmak.