ALİ MURAT ALTIPARMAK

ALİ MURAT ALTIPARMAK

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

GENEL SEKRETERLİK

Görev Devri

ESRA KAPTAN

Görev ve Sorumlulukları

Akademik Personel Yıllık İzin İşlemleri

Bilgi Edinme Birimine ait evrak ve yazışmaları yapmak

CİMER - T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden başvuruları kaydetmek ve ilgili yazışmaları yapmak

Gelen Evrak işlemleri

Gerektiğinde istatistikleri hazırlamak

Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

İdari Personel Yıllık İzin İşlemleri

Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İşlemleri

SMS sistemini kullanıma

Tanıtım ve Fuarlar

Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetleri e-posta ve SMS yoluyla duyurmak.

Web sitesi ana sayfadaki duyuruların sisteme girilmesi

Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.