ERDAL OĞUR

ERDAL OĞUR

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Dergi, broşür, kitapçık vb. materyaller için görsel malzeme temin edilmesi.

Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

Rektörlük Özel Kalem işlerini yürütmek

Rektörlük ve akademik birimler tarafından düzenlenecek resmi törenler ile konferans, panel, seminer, toplantı, sergi vb. etkinlikler için danışmanlık hizmeti verilmesi.

Tanıtım ve Fuarlar

Üniversitemize ait sosyal medya hesaplarının kullanımı

Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.