ESRA KAPTAN

ESRA KAPTAN

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Abone olunan Medya Takip Sistemi vasıtasıyla elde edilecek çıktıların belirli periyotlarda kontrolü ve arşivlenmesi.

Basın mensuplarının iletişim bilgilerinin güncel tutulması

Dergi, broşür, kitapçık vb. materyaller için görsel malzeme temin edilmesi.

Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

Görsel kayıtların kronolojik esaslara göre ve onaylı erişime olanaklı şekilde arşivlenmesi, saklanması ve korumasının sağlanması.

Protokol listesinin ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması

SMS sistemini kullanıma

Talep edilen video ve fotoğraf çekimleri ile ses kayıtlarının elektronik saklama ve erişim formatlarına dönüştürülerek kayıt edilmesi ve arşivlenmesi.

Tanıtım ve Fuarlar

Üniversite web sayfasına görsel malzeme servis edilmesi.

Üniversite yetkili organlarının izni alınarak diğer kurumlara ve basına video kayıt ve fotoğraf servisi yapılması.

Üniversitede yapılan bilimsel, kültürel, sportif etkinliklerin belgelenmesi ve arşivlenmesi amacıyla görsel kayıtların ve fotoğraf çekimlerinin yapılması

Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetleri e-posta ve SMS yoluyla duyurmak.

Yerel ve Ulusal basını takip etmek

Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.