FATİH KUTLU

FATİH KUTLU

GRAFİKER (Ş)

Birimi

GENEL SEKRETERLİK

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

Hazırlanan görsellerin üniversitemiz web sayfasında ve etkinlikler menüsünde yer almasının sağlanması.

İç kontrol

Kurumsal kimliğin hazırlanması ve güncellenmesi

RTEÜ Haber Gazetesinin mizanpajının yapılması.

Tanıtım ve Fuarlar

Üniversitede düzenlenen her türlü tören, toplantı, kutlama ve anma etkinliklerinde ihtiyaç duyulan görsel, belge ve plaketlerin tasarımının yapılması video ve animasyon hazırlanması ve gerekli onaylar alındıktan sonra basımının yapılması/temin edilmesi ve yayınlanması.

Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlük onayıyla birimler tarafından talep edilen afiş, davetiye, video, animasyonlar ve benzeri ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi.

Üniversitemiz sosyal medya hesaplarında yayınlanan görselleri hazırlamak.

Üniversitemizi tanıtım ve kullanım amaçlı her türlü basılı materyallerin ve eserlerin grafik tasarımının yapılması.

Üretilen eserlerin basımının sağlanması için ilgili hizmeti satın alan birim ile hizmeti sağlayacak yüklenicilerin iletişimin sağlanması.

Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.