GÜLHAN ATABEK

GÜLHAN ATABEK

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

MERVE DİLAVEROĞLU

Görev ve Sorumlulukları

Abone olunan Medya Takip Sistemi vasıtasıyla elde edilecek çıktıların belirli periyotlarda kontrolü ve arşivlenmesi.

Aylık gazete kurgusu ve takibi

Basın duyuruları ve bültenlerinin yazılması ve e-posta yoluyla dağıtımının yapılması.

Basın mensuplarının iletişim bilgilerinin güncel tutulması

Basın toplantılarının organizasyonu, basın mensuplarına rehberlik hizmeti verilmesi.

Derlenen haberlerin dizgisinin ve denetiminin yapılması.

Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

Önemli gün ve haftaların metnini hazırlamak

Tanıtım ve Fuarlar

Üniversitemiz etkinliklerinin (kongre,panel vb.) sunumunun hazırlanmak ve sunmak

Üniversitemiz web sayfası haberler bölümünde ve RTEÜ Gazetesinde yayınlamak üzere haber derlenmesi.

Üniversitemiz web sayfasında yer alan haberler bölümünün güncellenmesi.

Üniversitemizi tanıtmak amacıyla hazırlanan dokümanların dizgisi ve redaksiyonun yapılması.

Yerel ve ulusal basın kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması.

Yerel ve ulusal basın kuruluşlarında üniversitemize ilişkin yer alan haberlerin takibi ve arşivlenmesi.

Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.