HATİCE BİRBEN

HATİCE BİRBEN

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

DUYGU DİLİ ÇELİK

Görev ve Sorumlulukları

Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

Kurum dışından gelen telefonları ilgili kişi ya da birimlere aktarmak,

Kurumun iç ve dış haberleşme hizmetlerini gerçekleştirmek,

Riskli ve hassas görevlerde sorumluluk sahibi olarak hareket etmek,

Santrale hariçten gelen müracaatlara yanıt vermek,

Sorumlu olduğu alanların temizliğini yapmak.

Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.