MERVE DİLAVEROĞLU

MERVE DİLAVEROĞLU

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

GENEL SEKRETERLİK

Görev Devri

ALİ MURAT ALTIPARMAK

Görev ve Sorumlulukları

Akademik Personel Yıllık İzin İşlemleri

Basın – Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün her türlü yazışmalarının yürütülmesi, diğer birimlerle olan yazılı iletişiminin sağlanması.

Basın duyuruları ve bültenlerinin yazılması ve e-posta yoluyla dağıtımının yapılması.

Gelen Evrak işlemleri

Haber metinlerin hazırlanması ve web sayfasına girilmesi

İdari Personel Yıllık İzin İşlemleri

Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İşlemleri

Önemli gün ve haftaların metnini hazırlamak

Resmi yazışmaların tasnifi ve arşivlenmesi.

SMS sistemini kullanıma

Şube Müdürü tarafından belirlenen görev dağılımlarının ve görevlendirme bilgilerinin görevli personele bildirilmesi.

Tanıtım ve Fuarlar

Üniversitemize ait sosyal medya hesaplarının kullanımı

Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetleri e-posta ve SMS yoluyla duyurmak.

Web sitesi ana sayfadaki duyuruların sisteme girilmesi