Öğr. Gör. TANER EROL

Öğr. Gör. TANER EROL

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birimi

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Görev ve Sorumlulukları